Uroczystość X-lecia otwarcia szlaku jakubowego i walne zebranie członków Bractwa.