List św. Jakuba Ap.

              W czerwcu 2004 r. powstało stowarzyszenie Bractwo św. Jakuba Apostoła, które skupiło w swoich szeregach katolików z okolicznych miast i miejscowości pragnących przede wszystkim przywrócić ośrodkowi kościelnemu w Jakubowie dawną świetność oraz ożywić ruch pielgrzymkowy, tworząc pierwszy, polski odcinek szlaku pątniczego, który włączony by został do europejskiej sieci dróg pielgrzymkowych św. Jakuba. W ten sposób bractwo pragnęło nawiązać do wspaniałej i bogatej tradycji pielgrzymowania do grobu Apostoła w Santiago de Compostela, jednego z trzech najważniejszych chrześcijańskich ośrodków pątniczych, obok Jerozolimy i Rzymu. Pierwszym prezesem stowarzyszenia został Henryk Karaś, który nieprzerwanie pełni tę funkcję do dziś. Przez kolejne lata staraniem bractwa nie tylko utworzony został wyżej wspomniany szlak, lecz także powstało wiele cennych inicjatyw propagujących tradycję compostelańską, m.in. organizowano pielgrzymki, konferencje naukowe, przedsięwzięcia kulturalne, ukazały się wydawnictwa i dewocjonalia. Stowarzyszenie to niezmiennie wspiera sanktuarium w Jakubowie.

 

Na podstawie: Tygodnik Katolicki Niedziela

 

 

*******************************

 

Kliknij w poniższy link aby otworzyć plik z:

Pierwszej Mazowieckiej Konferencji Wspólnot Jakubowych