Historia kościółka w Jakubowie

 

Pierwsze wzmianki o istnieniu kościoła i parafii w Jakubowie sięgają już 991 roku. Już w XII i XIII wieku do Jakubowa przybywali pątnicy ze Śląska, Czech, Moraw, a nawet Francji. Należał on później do kanonii głogowskiej. Przebudowany w XIV i XVI w. W okresie reformacji w 1571 r. kościół przejęli protestanci. Podczas wojny 30-letniej żołnierze szwedzcy zrabowali wota i zniszczyli ołtarz. Kościół odremontowano. Po włączeniu Śląska do państwa pruskiego z dominującym protestantyzmem parafia przestała istnieć na blisko sto lat. Odrodziła się dopiero w połowie XIX w.

 

Zabytki

Po lewej stronie od wejścia znajduje się kaplica cmentarna. Została ona wybudowana w 1752 r. przez Stochów – data wykuta jest w arkadzie piaskowcowgo portalu. Wieńczy go herb tego rodu ( liście układające się w kształt serca . Dawana nazwa zwyczajowa, podana przez księdza Hoffamnna : „ Wurchtwitzer Gruft” i płyty nagrobne, które po wybudowaniu kaplicy pieczołowicie umieszczono na zewnętrznych ścianach , wskazują, że wcześniej był to grobowiec Krekwiczów z Wierzchowic. Kaplica na rzucie kwadratu posiada czterospadowy dach anonsującym przeznaczenie obiektu – czaszką z piszczelami. Wejście - arkadowy portal. Flankowany pilastrami, posiada ozdobną, kutą kartę w formie ostrych prętów. Całość stanowi jednorodny przykład późnego baroku.

Oprócz płyt nagrobnych na ścianach i we wnętrzu kaplicy, liczne dalsze nagrobki znajdują się na murze okalającym cmentarz i kościół, na ścianach zewnętrznych świątyni oraz – jeden podwójny – we wnętrzu.

Od dzwonnicy – wieży bramnej zmierza się prosto do świątyni. Kościół, nie licząc dostawionych do głównej budowli przedsionków i zakrystii, tworzą trzy bryły o zróżnicowanych wysokościach. Zgrupowane prostych, kubicznych form w połączeniu z materiałem – zdecydowanie przeważa kamień polny – nadaje świątyni surowy, a co za tym idzie „starożytny”, choć bez wątpienia gotycki, wyraz.

Z przebudową kościoła na początku XVI wieku wiązało się ufundowanie ołtarza szafkowego z figurami 12 Apostołów. W środku ołtarza znajdowały się figury : Najświętszej Marii Panny (w środku) i świętych Jakuba i Barbary.

Artykuł Pana Antoniego Bok – Zabytki zespołu Sakralno-Pielgrzymkowego w Jakubowie z książki – „Na szlaku św. Jakuba z Jakubowa do Santiago de Compostela

 

Teraźniejszość

 

Nowy rozdział Jakubowej parafii nastąpił z chwilą przybycia w 1999r. ks. Stanisława Czerwińskiego, który reaktywował kult św. Jakuba i jego Szlaków. W 2004 roku powstaje Bractwo św. Jakuba, którego opiekunem zostaje ks. Stanisław.

20 czerwca 2007r. ówczesny biskup zielonogórsko - gorzowski Adam Dyczkowski ustanowił w Jakubowie pierwsze w Polsce Sanktuarium św. Jakuba Starszego.

Ostatnimi czasy kościół w Jakubowie otrzymał nowe pokrycie dachowe, odnowiono barokowy ołtarz wraz z obrazem Patrona. Odrestaurowano polichromię stropu przedstawiającą Ostatnią Wieczerzę oraz św. Jakuba na koniu. Dokonano renowacji obrazu Matki Bożej Różańcowej z Pompei oraz antepedium ołtarza posoborowego. Dokonano intronizacji Relikwii Krzyża Św. w odnowionym relikwiarzu z 1782r.

 

Parafia może się poszczycić posiadaniem wielu relikwii:

- św. Jakuba - św. Stanisława Biskupa Męczennika - św. Faustyny Kowalskiej - św. arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego - bł. Jana Pawła II - bł. księdza Jerzego Popiełuszki.

 

Obecnie Parafia liczy około 2500 wiernych mieszkających w 14 sołectwach :
- Borów
- Bukwica
- Dankowice
- Drożów
- Drożyna
- Jakubów
- Kurowice
- Łagoszów Mały
- Maniów
- Modła
- Nielubia
- Przesieczna
- Wierzchowice
- Zabłocie

Na tak duży obszar przypada pięć Świątyń, które znajdują się w :
- Jakubowie - kościół św. Jakuba Apostoła Starszego
- Kurowicach - kościół Podwyższenia Krzyża Św.
- Nielubi - kościół Matki Bożej Częstochowskiej i kościół św. Michała Archanioła
- Wierzchowicach - kościół Trójcy Świętej

 

Wizytacje kościelne :


16.12.1956 r. odwiedziny bp. Bolesława Kominka z Wrocławia
24.07.1966 r. odwiedziny biskupa Andrzeja Wronki
22.05.1967 r. odwiedziny arcybiskupa Bolesława Kominka
12.10.1967 r. wizytacja kanoniczna – biskup Paweł Latusek
07.10.1970 r. Jakubów siedzibą dekanatu Głogów – Zachód, ks. kan. T. Szewczyk
29.08.1972 r. dekanat głogowski przyłączony do diecezji w Gorzowie
07.07.1972 r. wizyta biskupa Wilhelma Pluty
25.03.1973 r. wizyta biskupa Wilhelma Pluty
25.01.1976 r. wizyta biskupa Wilhelma Pluty
17.06.1976 r. wizyta biskupa Pawła Sochy
13.05.1977 r. wizytacja kanoniczna – biskup Wilhelm Pluta
29.09.1977 r. odwiedziny biskupa Pawła Sochy
25.05.1984 r. wizytacja kanoniczna – bp. ordynariusz Wilhelm Pluta
27.05.1980 r. wizytacja kanoniczna – bp. Paweł Socha
1996 – wizytacja kanoniczna - bp. Paweł Socha
2002 – wizytacja kanoniczna - bp. Adam Dyczkowski
2009 - wizytacja kanoniczna - bp Stefan Regmunt