Jakubów jawi się przede wszystkim jako miejscowość będąca celem wypraw pątniczych. Pielgrzymki do „Źródła św. Jakuba” znane są od wieków średnich: w XII i XIII wieku do Jakubowa przybywali pątnicy z Czech, Francji, Moraw i Śląska. Ta tradycja utrzymywała się przez wieki.

Obecnie do Sanktuarium św. Jakuba w Jakubowie pielgrzymują tłumy z całego regionu. Organizowane są pielgrzymki rowerowe i piesze. Pątnicy idą z modlitwą na ustach i… po wodę słynącą z cudownych właściwości.

Tradycja mówi, że woda ze źródła ma leczyć choroby oczu, poprawiać wzrok, goić rany, wzmacniać człowieka i leczyć bezpłodność. Nad murowaną studnią znajduje się posąg św. Jakuba w stroju pielgrzyma, z charakterystycznym kapeluszem.