1% podatku-100% serca to coroczna prośba Caritas naszej diecezji, by wspierać działania charytatywne i dobroczynne w postaci 1% podatku z naszych PITów. Zachęcamy, by wpisać KRS naszej Caritas (226818- dane na plakacie, ulotce oraz na stronie www.caritaszg.pl)

Warto, by te fundusze zostały na terenie naszej diecezji i wspierały liczne dzieła Caritas w ciągu całego roku. Szczęść Boże!


 

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH W PARAFII ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W JAKUBOWIE

23, 24, 25, 26 MARCA 2019 r.

"Święty Jakubie Apostole starszy, módl się za nami..."

23- marca (sobota)

godz. 16.30- Wierzchowice- Spowiedź św. i o godz. 17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną

godz. 17.00- Nielubia- Spowiedź św. i o godz. 18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną

godz. 16.00- Jakubów- Msza św. i nauka rekolekcyjna

godz. 19.00- Kurowice- Msza św. i nauka rekolekcyjna

24 marca- Msze św. jak w Niedzielę

godz. 8.30- Wierzchowice

godz. 9.45- Nielubia

godz. 10.45- Kurowice

godz. 12.00- Jakubów

25 marca- Uroczystość Zwiastowania Pańskiego- Poniedziałek

Odwiedziny chorych w poniedziałek od godz. 9.00

godz. 16.00- Wierzchowice- Msza św. z nauką rekolekcyjną

godz. 16.30- Kurowice- Spowiedź i o godz. 17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną

godz. 17.00- Jakubów- Spowiedź i o godz. 18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną

godz. 19.00- Nielubia- Msza św. z nauką rekolekcyjną

26 marca- wtorek- Zakończenie rekolekcji

godz. 16.00- Wierzchowice

godz. 17.00- Nielubia

godz. 18.00 Jakubów

godz. 19.00- Kurowice

Rekolekcje Wielkopostne prowadzi Kustosz Sanktuarium św. Jakuba w Brzesku k. Tarnowa na szlaku Jakubowym Via Regia- droga królewska ze Lwowa do Santiago de Compostella.

 


 

Maryjny Rok Jubileuszowy w Rokitnie rozpoczęty.

18 czerwca br. w sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej rozpoczął się wyjątkowy czas łaski. Przez cały rok w Rokitnie możemy uzyskać odpust zupełny.

W roku 2019 przypadnie 350 lat od umieszczenia w kościele parafialnym w Rokitnie obrazu Matki Bożej, którą później nazwano rokitniańską. Z tej okazji bp Tadeusz Lityński ogłosił w całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Maryjny Rok Jubileuszowy, który został zainaugurowany 18 czerwca podczas wieczornej Mszy św. w rokitniańskim sanktuarium. Liturgię zakończyło papieskie błogosławieństwo do którego udzielenia papież Franciszek upoważnił biskupa zielonogórsko-gorzowskiego w dniu rozpoczęcia i zakończenia Maryjnego Roku Jubileuszowego

– Będzie to rok w którym mamy szansę wzrastać w przekonaniu bliskości i miłosierdzia Boga. Dlatego Ojciec Święty ofiarowuje nam dar papieskiego błogosławieństwa – mówił w homilii bp Tadeusz Lityński i kontynuował: – Przez błogosławieństwo ofiarowana jest Boża dobroć, Boża bliskości, Boże miłosierdzie.

Na mocy przywileju przyznanego przez Penitencjarię Apostolską w Rokitnie będzie można uzyskać odpust zupełny przez cały rok jubieluszowy. – Mamy taki szczególny czas na skorzystanie z tego daru dla siebie, ale także możemy go ofiarować naszym zmarłym, którzy odeszli z tego świata bez pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem – mówił biskup.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • W formie jubileuszowej zyskują odpust wierni, którzy spełniając warunki zwykłe (spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencji Ojca św.) nawiedzą bazylikę rokitniańską, by uczestniczyć w nabożeństwach jubileuszowych lub pomodlą się przed Cudownym Obrazem o wierność Narodu Polskiego chrześcijańskiemu powołaniu, o powołania kapłańskie i zakonne oraz w obronie rodziny, odmawiając na zakończenie „Ojcze nasz”, „Wierzę” oraz „Pod Twoją obronę” lub inną modlitwę do Najświętszej Maryi Panny.
  • Wierni, którzy z uwagi na chorobę lub wiek nie mogą pielgrzymować do Rokitna, mogą zyskać odpust zupełny, jeśli wyrzekłszy się jakiegokolwiek grzechu i wzbudziwszy intencję jak najszybszego zadośćuczynienia trzem zwykłym warunkom odpustu, duchowo połączą się z nabożeństwami jubileuszowymi bądź pielgrzymkami do Rokitna przed jakimkolwiek obrazem Matki Bożej.

Członkowie Bractwa ofiarowali w czasie pierwszego odpustu w Rokitnie muszlę św. Jakuba Ap., służącą do udzielania chrztu św.DEKRET O MSZACH ŚWIĘTYCH ZA OFIARODAWCÓW

 
Dla wyrażenia wdzięczności, jaką diecezja zielonogórsko – gorzowska powinna okazać dobrodziejom spieszącym jej z pomocą w trudnych chwilach, niniejszym zarządzam, iż każdego pierwszego dnia miesiąca we wszystkich sanktuariach naszej diecezji ma być odprawiana jedna

Msza św. w intencji ofiarodawców wspierających odbudowę katedry gorzowskiej.

Ponadto postanawiam, aby w każdym sanktuarium została umieszczona skarbona z napisem „ Ofiara na odbudowę katedry gorzowskiej”.

Wszystkim ofiarodawcom składającym swój dar na rzecz kościoła katedralnego w Gorzowie Wielkopolskim z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 5 lipca 2017 r.

 


 POŻAR W KATEDRZE GORZOWSKIEJ

 Wszyscy, którzy chcą wesprzeć odbudowę katedry gorzowskiej, mogą dokonywać wpłat na rachunki bankowe:

81 1020 1954 0000 7602 0101 3754 (rachunek diecezji zielonogórsko-gorzowskiej)

25 1020 1954 0000 7102 0069 8399 (rachunek gorzowskiej parafii katedralnej)

W tytule przelewu należy umieścić dopisek „Katedra”.

Gorzowska katedra jest symbolem miasta. Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny mieści się w samym centrum. To najcenniejszy zabytek historii regionu i diecezji.

Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z roku 1297. Kolejne części obecnej katedry były dobudowywane – ta część wieży, której kopuła w sobotę spłonęła powstała w XVII w. Po II wojnie światowej kościół wyniesiono do rangi katedry. Obecnie jest sercem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.