Jakubów jawi się przede wszystkim jako miejscowość będąca celem wypraw pątniczych. Pielgrzymki do „Źródła św. Jakuba” znane są od wieków średnich: w XII i XIII wieku do Jakubowa przybywali pątnicy z Czech, Francji, Moraw i Śląska. Ta tradycja utrzymywała się przez wieki.
18 października 2004 r. zadecydowano o utworzeniu pierwszego w Polsce stałego szlaku św. Jakuba, łączącego Dolny Śląsk z europejską siecią szlaków do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Szlak ten pod nazwą Dolnośląska Droga św. Jakuba został oficjalnie otwarty 24 lipca 2005 r., a prowadzi z Głogowa do Zgorzelca. Szlak liczy ok. 130 km i wiedzie przez: Głogów-Jakubów-Grodowiec-Polkowice-Chocianów-Bolesławiec-Lubań-Zgorzelec. Cztery lata temu wyznaczono również „Szlak Pątniczy do Jakubowa” na trasie Zgorzelec-Jakubów. Obie trasy mają ten sam przebieg i oznakowane są charakterystycznymi symbolami w postaci muszli występującej na tabliczkach czy naklejkach.
W kwietniu 2005 r. reaktywowano też pielgrzymkę z Głogowa do „Źródła św. Jakuba” w Jakubowie, nazwaną „papieską”. Ta coroczna piesza wyprawa z głogowskiej kolegiaty do sanktuarium w Jakubowie gromadzi licznych wiernych, którzy, wędrując, nawiązują tym samym do wielowiekowej tradycji pielgrzymowania głogowian do tego miejsca.

 

Na podstawie: Tygodnik Katolicki Niedziela

 

Dolnośląska Droga św. Jakuba jest pierwszym odtworzonym w Polsce fragmentem drogi św. Jakuba - europejskiej sieci szlaków pielgrzymich prowadzących do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Odcinek o długości ok. 160 km został otwarty 24 lipca 2005. Prowadzi on z kolegiaty w Głogowie, przez sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Jakubowie do granicy polsko-niemieckiej w Zgorzelcu-Görlitz, gdzie przez Most Staromiejski łączy się z Ekumeniczną Drogą Pątniczą (Ökumenischer Pilgerweg)  przez Saksonię i Turyngię.

 

Na podstawie: Wikipedia

 

 

1. Pielgrzymom, którzy planują rozpocząć wędrowanie po dolnośląskim Szlaku św. Jakuba proponujemy, żeby rozpoczynali pielgrzymkę niedzielną mszą św. w Jakubowie o godzinie 12,00. Z Głogowa około godziny 11,30 wyjeżdża autobus do Jakubowa.

2. Ta sama propozycja dotyczy osób, które rozpoczynają pielgrzymowanie w dowolnym miejscu i będą przechodzić przez Jakubów. Prosimy tak zaplanować trasę żeby wizyta w Jakubowie wypadła w niedzielę.

3. Niedzielna msza święta w Jakubowie nada Waszej pielgrzymce dodatkowy aspekt. A Wasz przykład będzie zauważony przez parafian i gości uczestniczących we mszy.

4. Każdy pielgrzym, który powiadomi księdza proboszcza z Jakubowa o rozpoczęciu pielgrzymki ma możliwość spowiedzi świętej i otrzyma błogosławieństwo na drogę.

5. Sugerujemy również żeby pielgrzymi brali pod uwagę wędrowanie dolnośląskim Szlakiem w kierunku od Zgorzelca do Jakubowa. Jakubów jako „polskie Santiago” doskonale nadaje się do zwieńczenia wędrowania po polskich ścieżkach jakubowych. W tym przypadku również proponujemy, żeby w miarę możliwości, planować dojście do Jakubowa w niedzielę przed południem. Tak, żeby zdążyć na niedzielną mszę świętą.

 

 

Kliknij w ten link a zobaczysz "Dane pielgrzymów w 2013 roku"