Uwagi dla pielgrzymów:


1. Znakiem rozpoznawczym pielgrzyma na Szlaku do Santiago jest muszla i kostur. Pielgrzym powinien mieć także credencial /identyfikator pielgrzyma/, w którym są odnotowane dane pielgrzyma oraz potwierdzenia z pobytu w innych miejscach na Szlaku. Credencial można dostać od Bractwa św. Jakuba Apostoła. Jest on załącznikiem do przewodnika po Dolnośląskim Szlaku św. Jakuba.

2. Miejsca noclegowe należy zarezerwować "z góry" tj . przed przybyciem do danej miejscowości.

3. Pielgrzym powinien mieć karimatę, śpiwór, płaszcz przeciwdeszczowy, buty odpowiednie do pory roku /latem sandały/.

4. Pielgrzymom, którzy planują rozpocząć wędrowanie po dolnośląskim Szlaku św. Jakuba proponujemy, żeby rozpoczynali pielgrzymkę niedzielną mszą św. w Jakubowie o godzinie 12,00. Z Głogowa około godziny 11,30 wyjeżdża autobus do Jakubowa.

5. Ta sama propozycja dotyczy osób, które rozpoczynają pielgrzymowanie w dowolnym miejscu i będą przechodzić przez Jakubów. Prosimy tak zaplanować trasę żeby wizyta w Jakubowie wypadła w niedzielę.

6. Niedzielna msza święta w Jakubowie nada Waszej pielgrzymce dodatkowy aspekt. A Wasz przykład będzie zauważony przez parafian i gości uczestniczących we mszy.

7. Każdy pielgrzym, który powiadomi księdza proboszcza z Jakubowa o rozpoczęciu pielgrzymki ma możliwość spowiedzi świętej i otrzyma błogosławieństwo na drogę.

8. Sugerujemy również żeby pielgrzymi brali pod uwagę wędrowanie dolnośląskim Szlakiem w kierunku od Zgorzelca do Jakubowa. Jakubów jako „polskie Santiago” doskonale nadaje się do zwieńczenia wędrowania po polskich ścieżkach jakubowych. W tym przypadku również proponujemy, żeby w miarę możliwości, planować dojście do Jakubowa w niedzielę przed południem. Tak, żeby zdążyć na niedzielną mszę świętą.

 

 

Szlak pątniczy do Jakubowa - informacje

 

W celu zachęcenia i ułatwienia pielgrzymowania drogami św. Jakuba do Jego „polskiego Santiago” powstała inicjatywa oznaczenia szlaku ze Zgorzelca do Jakubowa. Przebieg trasy tego szlaku jest dokładnie taki sam jak przebieg szlaku Dolnośląskiego, ale biegnie w kierunku przeciwnym.
Są dwie przewodnie idee Szlaku Pątniczego ze Zgorzelca do Jakubowa.
Po pierwsze oznakowanie skierowane w kierunku przeciwnym nadaje drodze bardziej uniwersalny charakter. Wzorem szlaków turystycznych, teraz będzie można wędrować w obu kierunkach, w zależności od zamiaru pielgrzymujących. Nowe oznakowanie ułatwia zaplanowanie i odbycie dowolnego odcinka trasy „tam i z powrotem”. Bez takiego oznakowania wędrowanie „pod prąd” było bardzo trudne i obarczone dużym ryzykiem zabłądzenia, co było szczególnie groźne w terenach leśnych. Należy podkreślić, że również na zachodzie Europy spotyka się oznakowanie szlaków św. Jakuba w dwu kierunkach, co nasuwa przypuszczenie, że również tam dba się o zachowanie uniwersalnego charakteru szlaku, nie przekreślając przy tym pierwszeństwa kierunku do grobu św. Jakuba.


 


Drugą przesłanką takiego oznakowania jest zachęcenie pielgrzymów do nawiedzania Jakubowa. Naturalny bieg trasy tj. w kierunku do Zgorzelca i dalej aż do Santiago też kierował strumień pielgrzymujących przez Jakubów, ale dotyczy to tylko tych, którzy wchodzą na szlak w przed Jakubowem np. w Głogowie. Tymczasem wiadomo przecież, że wielu pielgrzymów z różnych względów może pozwolić sobie na przejście szlakiem tylko w ciągu jednego bądź kilku dni. Wtedy naturalnym celem takiej pielgrzymki może być właśnie „polskie Santiago”. To właśnie z myślą o osobach, które chcą dojść do Jakubowa wychodząc ze Zgorzelca, albo tylko z Grodowca, postanowiono oznaczyć trasę w tym kierunku. Wiadomo, że Jakubów był miejscem pielgrzymek od średniowiecza. Kiedyś wędrowali oni wzdłuż dróg handlowych, teraz mogą to robić z dala od tras asfaltowych, ścieżkami polnymi i leśnymi /choć niestety nie udało się to nam do końca/. Od wiosny tego roku ten kierunek wyznacza nowy szlak – Szlak Pątniczy do Jakubowa.
W celu łatwego zidentyfikowania „Szlaku Pątniczego do Jakubowa” i podkreślenia różnic, ale również podobieństw w przesłaniach obu w/w szlaków, zastosowano inną kolorystykę tabliczek wyznaczających bieg tras. Szlak Pątniczy jest wyznaczany przez tabliczki w kolorze pomarańczowym z emblematem muszli i krzyża św. Jakuba. Tabliczki wyznaczające szlak do Santiago na odcinku dolnośląskim mają tło w kolorze niebieskim.

 


Oznaczenie pierwszego z odcinków Nowa Wieś Lubińska - Grobowiec – Jakubów zostało zakończone w dniu 05 maja 2007 r.

 Zapraszamy i zachęcamy do wędrowania Szlakiem Pątniczym do Jakubowa. Sugerujemy, aby pielgrzymi tak zaplanowali datę ich pielgrzymowania, żeby doszli do Jakubowa w niedzielę o godzinie 12.00. Wtedy będą mogli wziąć udział we mszy świętej i w ten sposób zakończyć swój trud.
Św. Jakubie prowadź !


Opracował : SH