Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej

 

               Neogotycki kościół ewangelicki wybudowany w 1864 r.

 

                       Foto: fotopolska.eu

 

 

Kościół pw. Świętego Michała Archanioła

                Wzmiankowany w 1323 roku. Zbudowany w końcu średniowiecza z kamieni polnych i cegieł. W większej części zdobiony. W XV wieku został powiększony o wieżę i zakrystię oraz nakryty sklepieniami. W stanie surowym pozostawiona wieża i szczyt wschodni, charakterystycznie rozczłonkowany, mimo to siedem ślepych nisz między filarami. Wieża i szczyt wschodni zbudowane z cegły w układzie polskim z użyciem układanej w romby zendrówki. Zakrystia została dobudowana później od strony północno-wschodniej. W górnej części wieży od strony północnej i południowej motyw ruty wykonany z glazurowanej cegły. Chorągiewka na dachu wieży z roku 1829. Od południa przedsionek. Sklepienie renesansowe, krzyżowe. Wejście przez wieżę od strony północnej, ostrołukowe, ceglane. Wejście od południa skromne, ostrołukowe. Ściana północna podobnie jak i w innych kościołach bez okna. Brzegiem dachu, wzdłuż przedsionka biegnie szeroki fryz, na nim napis: Rono/votum/Anno MDCCXI/-1711. W tym roku kościół otrzymał również wyposażenie wnętrza, może też i sklepienie w nawie głównej.

Obecnie podlega proboszczowi w Jakubowie - ks.kan. Stanisławowi Czerwińskiemu.

/źródło: Wikipedia/

 

                                                                 Foto: Anna Basikowska